MIT OpenCourseWare, Java Preparation for , January ; Michael Razvan Andonie, Ilie Garbacea, Algoritmi Fundamentali; Thomas H. Cormen. • Knuth D. • Knuth D. Algoritmi fundamentali. vol. Resurse suplimentare: Java Applet Center Applet-uri pentru aproape toti algoritmii si toate . ALGORITMI FUNDAMENTALI. Descompunerea in factori primi . Documents Similar To algoritmi. Func. Uploaded by Java Final Doc Rest 5. Uploaded by.

Author: Zuhn Shaktikinos
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 9 February 2006
Pages: 353
PDF File Size: 2.96 Mb
ePub File Size: 1.8 Mb
ISBN: 217-1-87620-600-1
Downloads: 84224
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brarr

I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle? Metoda comparaCu se va comporta similar cu metoda compareTo din clasa String. Nu toate metodele de citire dintr-un flux de tip DataInputStream returneaza o valoare ce poate indica faptul ca s-a ajuns la sfarsitul fluxului.

Astfel de metode se numesc metode ale instantelor clasei. Putem sa gasim o multime de clase de obiecte ale caror instane pot fi privite ca obiecte spatiotemporale dar care sa nu aiba mare lucu in comun cu omul de exemplu clasa Minge. In schema de mai jos se prezinta doar o parte a structurii de clase ce poate fi folosita in operatiile cu fluxuri de intrare si iesire filtrate.

Continutul corpul unei clase nu este o succesiune de instructiuni. Daca o clasa extinde o superclasa care implementeaza o interfata, atunci si clasa respectiva mosteneste interfata.

Pentru a exemplifica implementarea unei interfete ne vom referi la clasa FormaGeo descrisa in lectia 6. Valoarea intreaga citita din flux reprezinta chiar acest cod numeric.

O clasa care are cel putin o metoda abstracta este o clasa abstracta. Un tip de date defineste multimea de valori pe care variabila poate sa le stocheze, modul de reprezentare a acestora in memorie, ca si setul de operatii pe care programul poate sa le realizeze cu aceste date. Scrieti o metoda pentru adunarea a doua numere rationale.

In consecinta, metoda arie va fi declarata ca abstracta. Concluzii privind folosirea eficienta a exceptiilor Cum sa folosim exceptiile? Polimorfismul in Java Obiective: Metoda returneaza un intreg care reprezinta numarul liniei curente din flux. Varianta de apel a unei metode prin crearea si utilizarea unei instante a clasei in care a fost definita metoda.

  ALTURAS DE MACCHU PICCHU PABLO NERUDA PDF

Acesti operatori sunt unari si au ca efect marirea respectiv micsorarea valorii operandului cu 1. Daca se doreste interceptarea si tratarea, in blocul catch, a unor tipuri foarte diferite de exceptii semnalate in blocul try, care nu sunt inrudite prin mostenire, atunci se asocieaza blocului try mai multe blocuri catch.

In Java aceste doua valori le vom nota prin constantele literali true si respectiv false. O clasa care implementeaza o interfata se comporta ca si cand ar fi extins o clasa abstracta specificata de acea interfata. Tratarea acestui tip de eroare se face printr-un mesaj de avertizare si returnarea valorii implicite 0 pentru un numar intreg. In metoda mainreferinta la obiecte este apoi stocata in tabloul forme[].

Fluxuri de octeti de intrare cu o zona tampon Un flux de intrare cu tampon poseda un tampon cu date din care se face citirea. Metoda read citeste un caracter din fluxul de intrare; rezultatul intors este un intreg din intervalul 0 – Figura de mai jos ilustreaza ierarhia claselor de exceptii, pornind de la clasa de baza Throwable si continuand cu cateva dintre subclasele cele mai importante.

Ea afiseaza un mesaj detaliat referitor la ce s-a intamplat.

Programare in Java – PDF Free Download

Astfel, este posibil sa fundmentali aceasta metoda pentru a compara aria obiectului curent care poate fi, de exemplu, o instanta a clasei Cerc cu aria unui obiect de alt tip, derivat din FormaGeo.

Metodele de clasa sunt disponibile oricarei instante a clasei. In cazul in care dorim sa apelam explicit constructorul unei clase folosim expresia this argumentecare apeleaza constructorul corespunzator ca fundsmentali al clasei respective.

Aceasta clasa mosteneste clasa InputStreamReader, care citeste un flux de octeti si ii converteste in valori intregi corespunzatoare caracterelor Unicode.

Limbajul Java accepta allgoritmi tipuri de baza: Exceptiile pot fi semnalate, implicit, de sistem sau, explicit, de aplicatia informatica realizata. De exemplu, metoda readBoolean citeste un octet si returneaza true daca octetul citit este diferit de zero. ComiXology Thousands of Digital Comics.

In acest mod este asigurata portabilitatea si independenta de platforma. Compilatorul Java genereaza o secventa de instructiuni ale unei masini virtuale Java.

De exemplu, se poate construi o ierarhie Om care deriva direct din clasa generica Object si are doua clase derivate: Fractia retinuta de un obiect trebuie sa fie ireductibila.

  KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JACEK JAGIELSKI PDF

Ca regula generala, nu este recomandata utilizarea exceptiilor in cazul in care situatia fundamengali previzibila in aplicatia Java de exemplu, sfarsitul unui fisier, depasirea dimensiunii unui tablou etc.

In cazul in care scriem o clasa care nu are declarat nici un constructor, sistemul ii creeaza automat un constructor implicit, care nu primeste nici un argument si care nu face nimic.

Un dezavantaj poate fi considerat timpul mai mare de executie. Modificatorii de acces In cazul in care declaram o clasa de obiecte ca fiind publica, atunci aceasta clasa poate fi folosita accesata si din exteriorul pachetului din care face parte.

Metoda write cu doi parametrii scrie un tablou de octeti in fluxul de iesire si are algoritmo Modificatori de acces O metoda este accesibila apelabila daca este definita in clasa din care este apelata sau intr-una din subclasele acesteia. Sa retinem ca tablou forme[] este un tablou de referinte de tip FormaGeo pentru care se aloca zona de memorie.

Aceste clase proprii de exceptii descriu situatii de exceptii particulare aplicatiei respective care nu exista in ierarhia de clase de exceptii oferita de platforma Java.

Modul de transmitere a unor argumente la aplicatii Java depinde fundaentali platforma pe care se executa Java. Clasa Exception, impreuna cu toate clasele derivate din ea, reprezinta exceptiile propriu-zise Java.

Programare in Java

Read more Read less. Avem totusi nevoie de constructor, care algpritmi fie apelat din clasele derivate pentru a initializa atributul nume de tip private care specifica tipul figurii geometrice. Variabila h va fi accesata in mod private, deoarece se ia in considerare ultimul modicator de acces; C.

In general,ele nu pot fi interceptate de catre aplicatia informatica in care s-au produs si determina intreruperea executiei programului de exemplu, OutOfMemoryError.