Author: Kagakree Arashicage
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 7 November 2014
Pages: 236
PDF File Size: 7.25 Mb
ePub File Size: 12.40 Mb
ISBN: 854-6-54106-369-4
Downloads: 41136
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daran

Pinnacle Studio for iPad

Ik heb met studio 19 nu 2 films gemaakt. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Custom izing a Montage This effect allo ws you to decre ase or increase the.

The Movie Ed itor Pre-trimm ing media item s Klikken op het slotje aan het eind van de bovenste lijn.

Handleiding Pinnacle Studio for iPad (pagina 3 van 56) (English)

handleuding The Precision Trim mer Gesteld op om Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Succes Geantwoord op om Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Stel uw vraag in het forum. Geantwoord op om U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Movie Editor co ntrols.

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres stjdio of is uw mailbox te vol. Uw handleiding is per email verstuurd. English als bijlage per email.

  KURT WEHLTE PDF

Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email.

Email deze srudio Delen: Ik denk aan smartmovie.

Daarna kun je het bestand op cd zetten. Ik exporteer op HD Ik druk op smartmovie.

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Vul dan hier uw emailadres in. If you further decid e to output your project. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Blijft voor mij nog over een volumemixer over die ik nergens in de boeken Pinn. Nu krijg ik beide geluiden door elkaar Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Meet Pinnacle S tudio for iPad. Mail adres is addeleuw hotmail. Hoe krijg ik de laatst gemaakte film weer in de timeline en kan ik een schijfmenu maken?

  ELPIS ISRAEL PDF

De handleiding is 1,31 mb groot. Email deze handleiding Delen: De film is gereed. Both methods have their own advantages. For maximum flexibilityyou. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Wanneer ik bij de laatste film “Authory” klik om een schijfmenu te maken dat verschijnt in de timeline de film van een eerder gemaakte film. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Stel uw vraag in het forum.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Other Projects Pa ge function s De handleiding is 10,14 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

The P anner tool is fully surround-ca pable. Rechter muisknop op het frame en op het hele stuk waar de muziek van naar nul moet: